สถานที่...

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรมการทหารสื่อสารและสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ




วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประวัติและผลงาน

วัดแถวบางกอกน้อย ปี2527


















ครูแหลม (ศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม)

ประวัติ...

2525
สาธิตมวยไชยา สนามหลวง 2526
 สมาชิก  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ชมรมฯ อาวุธไทย "เจ้าราม" จาก พี่ ๆ ในชมรมฯ
 สมาชิก  ชมรมอนุรักษ์ พาหุยุทธ์ ไชยารัตน์ และอาวุธไทย พิชัยยุทธ์ 

2526 - 2529
ฝึกมวยโบราณ สายมวยไชยา จาก ครูทอง (ทองหล่อ ยาและ)
เริ่มสอนดาบไทย กระบี่ กระบอง พลองไฟ มีดสั้น ให้กับรุ่นน้อง ในชมรมฯ
สอนพื้นฐาน มวยไชยา และอาวุธไทย ชมรมอาวุธไทย ฯ มหาวิทยลัยรามฯ และ จุฬาฯ

2530 - 2539
สมาชิก  สโมสรพาหุยุทธ์ และอาวุธไทย 
ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะมวยไชยา และอาวุธไทย

2544 
รายการ History ปี 2550
เปิดสอน มวยไชยา ที่สวนลุมฯ ร่วมกับ ครูแปรง

2545
ที่ปรึกษา สยามยุทธ์ ยิม

2546 - 2550
รองประธาน ศูนย์ศึกษา สยามยุทธ์ "บ้านครูแปรง"
และ เลขาฯ มูลนิธิมวยไทยไชยา


ผลงาน...
....................... อยู่ระหว่างดำเนินงาน ..................



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น