สถานที่...

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรมการทหารสื่อสารและสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

VDO ผลงาน ๑.

อาวุธไทย - สาธิตดาบ


ครูแหลม, พงษ์, ป์อป
อาวุธไทย - ดาบเดี่ยว 
ภาค นั่งสู้ ,ลูกไม้ 

ครูแหลม,ป๊อป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น