สถานที่...

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรมการทหารสื่อสารและสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมเพื่อ ออกกำลังกายร่วมกัน

1.กายบริหาร ยืดเส้นสายในร่างกาย เืพื่อเตรียมพร้อมกับการ ฝึกพาหุยุทธ์

2.พื้นฐานมวยไชยา (ดูภาพประกอบ)
    
3.พื้นฐานอาวุธไทย (ดูภาพประกอบ)

4.ควงพลอง ควงมือเดี่ยว และ ควงสองมือ

5.กายบริหาร ผ่อนคลายเส้นสายในร่างกาย

*สมาชิกที่ร่วมฝึก จะต้องทำกิจกรรม 1.กายบริหาร ยืดเส้น ฯ 
ก่อนแยกย้ายฝึกกิจกรรมที่สนใจ...
และร่วมกลุ่มกัน เืพื่อ 5.กายบริหาร ผ่อนคลาย ฯ เมื่อหมดเวลาการฝึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น