สถานที่...

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรมการทหารสื่อสารและสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เงื่อนไข...

เงื่อนไข

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อย หรือองค์กร  ระเบียบ ระบบ กฏเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกัน

1.ให้ความเคารพกันตาม วัยวุฒิ คุณวุฒิ
2.มีน้ำใจ ช่วยเหลือกันในกลุ่ม
3.เพียร ตั้งใจ ใฝ่รู้
4.ชำระค่าเีรียน ด้วย...หยาดเหงื่อ
(อยากได้วิชา ก็เอา "เหงื่อ" มาแลก ...ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ)
 
 วัตถุประสงค์

1.บริหารร่างกาย เพื่อพาหุยุทธ์
2.ฝึกฝนศาสตร์การต่อสู้ ป้องกันตัว ตำรับ มวยไชยา, ดาบเจ้าราม
3.เพื่อสุขภาพกาย แข็งแรง เคลื่อนไหวคล้องแคล้ว
แข็งแรงเกินไปหรือเปล่า?
4.เพื่อสุขภาพจิต ปลอดโปร่ง โล่งเบา
5.อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวสยาม
6.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7.
8.จะเขียนให้เลิศหรูแค่ไหน ก็เขียนได้ครับ แต่เอาแค่นี้พอ

 

คุณสมบัติสมาชิก

1.เป็นคนไทย (คุณได้สิทธิ์นั้น เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะของชาติครับ)
2.อายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป (เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล)
3.กำลังศึกษาอยู่ระหว่าง(ประมาณ) ชั้น ป.5 - ม.6
4.สุขภาพแข็งแรง (ก็ไม่ต้องขนาดภาพด้านข้างนะครับ)


 ชุดฝึก

เสื้อยืด กางเกงขาก๊วย
1.เสื่อยืด กางเกงขาก๊วย ยาวหรือสั้น
2.ชุดออกกำลังกาย ที่ดูแล้วสุภาพ
3.แต่งตัวตามสบาย เท่าที่หาได้ ก็ได้ครับ (ขอแค่ดูแล้วสุภาพ)

*หมายเหตุ...

ผู้ร่วมฝึกไม่จำเป็นต้องเคยฝึกศิลปะป้องกันตัวใด ๆ ...หรือฝึกมาบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรครับ
การใฝ่รู่้ใฝ่ศึกษาเป็นสิ่งดีครับ   หากเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น