สถานที่...

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรมการทหารสื่อสารและสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อะไร? ไทอชิร

ความหมาย
ไท      -  อิสระ, ความเป็นอิสระ

อชิร    -  น.  สนามรบ, ที่ว่าง, ลาน  ว.  คล่องแคล้ว, ว่องไว

...ไทอชิร ผู้มีอิสระและคล่องแคล้ว กิจกรรมเน้นหลักไปที่การฝึกศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวที่ประยุกต์มาจากการต่อสู้ในสนามรบ โดยมีวิชาหลักคือ มวยไชยา และ วิชาอาวุธไทย เจ้าราม
ตราสัญลักษณ์


กลุ่มไทอชิร คือ กลุ่มคนผู้สนใจในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง มวยโบราณ ได้มารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้แบบโบราณของไทยเอาไว้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์แห่งชนชาติไทยออกไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ตราสัญลักษณ์ที่จัดสร้างจึงมีรูปแบบของ ชุดรวมอาวุธไทยโบราณต่างๆ ไว้กับท่าครูมวยไชยา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้


ความหมายภาพ

ชุดอาวุธโบราณ

- ชุดรวมอาวุธโบราณซึ่งจะมีจัดวางอยู่ในสำนักดาบทุกๆ สำนักเรียกว่า “ชุดครู”
อันประกอบด้วย ทวน, ง้าว, หอก, ดาบ เป็นตัวแทนศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อสู้ป้องกันตัวไทย

ธงรบ
- ธงชาย หรือธงสามชาย เป็นธงชัยเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และการรุกไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

พระยานาค
- พระยานาคในธงสามชาย ความหมายแทนของความอุดมสมบูรณ์, การปกป้อง, พิทักษ์รักษาแผ่นดิน

กลองศึก
- กลองทัดที่ใช้ในการศึกสงคราม เครื่องให้สัญญาณในการออกรบปลุกจิตใจให้ฮึกเหิม

ท่าครูมวยไชยา
- ท่าย่างสามขุมคลุมแดนยักษ์ นับเป็นแม่ไม้แม่บทสำคัญสื่อแทนวิชามวยโบราณ

ผ้าแพร
- แถบผ้าที่ผาดผ่านแทนความอ่อนน้อม สุภาพ ความเข้าใจในมนุษย์ ที่ครอบคลุมอยู่ในศิลปะการต่อสู้

กรอบรูปบัวตูม
- กรอบกั้นอาณาเขตแห่งพุทธิปัญญา การแสวงหาความสุข สงบ การไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา


สีตามทักษา

สีเขียว
- แทนความเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นมิตร ความมีชีวิตชีวา
เป็น ศรี ตามทักษา สีแห่งพลังดีงาม สมความปรารถนา ความเป็นมงคล ให้คุณสูงส่ง

ส้มอมแดง
- สีแห่งพลังอำนาจ การต่อสู้ ที่เจือด้วย ความอบอุ่น ความปรารถนา กำลังใจ ความสุข
หลักทักษาคือสีที่เป็น บริวาร และ อุตสาหะ เป็นการรวมกันของสองภพ แทนการรวมพลรวมกลุ่ม
ความสามัคคี และมีความเพียรพยายาม เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันร่วมกัน

สีน้ำเงินเข้ม
- สีเย็นสุขุม ซื่อสัตย์ สงบลึกซึ้ง แทนสันติ การผูกมิตร
เป็นมูลละแห่งการเพิ่มพูนแผ่ขยายออกไป เป็นปึกแผ่น

เทาเงิน
- สีแห่งการอนุรักษ์นิยม เงียบขรึม สงบนิ่ง ถ่อมตัวและเชี่ยวชาญ
ทักษาคือ มนตรี สีแห่งมวลมิตร ความช่วยเหลือ การอุปถัมภ์ค้ำชูและการสนับสนุนแหลม - ศักย์ภูมิ ...ประธานกลุ่ม


*ตราสัญลักษณ์ ไทอชิร ออกแบบโดย                                  ศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม -หนุ่ย - กิจรัตน์ ... ฝ่ายประชาสันพันธ์- กิจรัตน์  วัฒนานุรักษ์บดี


2 ความคิดเห็น:

 1. ชายสันโดษแห่งธารหมอก..
  ผู้วางหมากชะตาแห่งชีวิต....
  ขุนพลผู้สร้างขุนพลให้ก้ววเดิน....
  ขุนพลเหล่านั้นจักเดินตามทางของตน....

  ไทอชิร

  ตอบลบ
 2. มิกล้า มิกล้า
  ยกย่องเกินไป มิอาจรับได้

  ตอบลบ