สถานที่...

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรมการทหารสื่อสารและสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พาหุยุทธ์ มวยไชยา

มวยไชยา ...มวยหมัดพันด้ายดิบ
ประวัติความเป็นมา....                                                                                

เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 ตำนานเล่าถึง ท่านมา ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ (ไม่มีใครทราบชื่อจริง หรือตำแหน่งของท่าน ชาวบ้านเรียกเพียง "ท่านมา" จนติดปาก) ท่านได้มาพำนักที่เมืองไชยา และได้สอนวิชามวยจากเมืองหลวงให้กับชาวไชยา
...เมื่อเวลาผ่านไป มวยจากเมืองหลวงได้หลอมรวมกับลักษณะนิสัยความถนัดของคนพื้นถิ่นในแถบภาคใต้ของประเทศ ทำให้เกิดลีลาลักษณ์ของมวยที่โดดเด่น แปลกตา ทั้งทางย่าง ยักเยื้อง กลลูกไม้มวย และการเข้าทุ่มทับจับหัก อันเป็นลักษณะเฉพาะของ มวยไชยา
...เมืองไชยาเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญจึงมีการจัดตั้งกองมวย ขึ้นมากมาย เมื่อมวยไชยาเป็นที่นิยม ตั้งแต่ชุมพรลงมาถึงเมืองไชยา  ทำให้เกิดคณะมวยขึ้นในทุก ๆ หมู่บ้าน มีการจัดการแข่งขันก้นอยู่เป็นประจำ จึงทำให้มวยไชยา ได้รับการพัฒนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน.

ภาพจำลอง ... นักมวยคาดเชือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น